Ritueel slachten
Een woordje uitleg bij het VRT radionieuws van vrijdag 27 november 09.

" Verschillende politici willen ritueel slachten wettelijk verbieden" wist men te vertellen, maar helaas, noch ik noch mijn collega werden opgebeld voor wat meer toelichting. Vlaams Belang mandatarissen hebben immers enkel maar een naam als men ze kan gebruiken om ze tegen mekaar op te zetten of de partij in diskrediet te brengen. Hierbij vindt u onze persmededeling, die u ook zoals altijd terugvindt op www.vlaamsbelang.org.

  
Lees meer...
 
Pater Damiaan, patroonheilige van België?
Na de heiligverklaring van Pater Damiaan op 11 oktober is ook het federale parlement weer op gang gekomen.
Zou dat toeval zijn of zou men werkelijk hebben gewacht om Damiaan als patroonheilige  te kunnen aanroepen?
Al sprak Paus Benedictus uitdrukkelijk over Vlaanderen als geboorteland van Jozef De Veuster, benoemde Kardinaal  Danneels hem bijna  als de ideale patroonheilige van België.
Voor Kardinaal Danneels is de Heilige Damiaan de patroon van de hopeloze gevallen: “ als er niets meer aan te doen is, toch voort doen”.
Dat is precies wat de Belgische federale regering aan het doen is. Men weet dat er niets meer aan te doen is of dat zoals de vorige eerste minister Leterme het uitdrukte, “ het Belgisch federalisme zijn grenzen bereikt heeft”en toch doet men voort .
Lees meer...
 
Land van cafébazen en drinkebroers
 Al de regeringen staan weer op poten, het Parlement kan met een gerust hart op vakantie gaan.
Zelfs van Rompuy heeft zijn federale regering herschikt, zodat ook deze, na twee jaar, eindelijk aan het werk kan schieten.
Het stemmenkanon van 2007, Yves Leterme, die de vorige regering heeft samengesteld, maar daarna zijn ontslag heeft moeten aanbieden omdat zijn medewerkers de “scheiding der machten” hebben genegeerd, is terug als minister van Buitenlandse Zaken.
De meest opmerkelijke aanwinst in de nieuwe federale regering is echter een afdanker van de Waalse regering, de PS-er,  Michel Daerden. Daerden is berucht in Vlaanderen, maar enorm populair in Wallonië, want hij kan rekenen. Hij weet nu al te zeggen dat zowel de Waalse als de Franstalige Gemeenschapsregering geen sluitende begroting zullen indienen voor 2015. Hij is de nieuwe federale  minister van Financiën, die de federale begroting 2010-2011 moet opstellen en moet beslissen welke inspanningen de deelstaten moeten leveren. Voor hem is het immers al zonneklaar, de francofonie: geen  enkel. Die blijven gewoon lenen, de algemene Belgische staatsschuld  verzwaren, want het zijn toch de Vlamingen die deze voor 70 % of meer zullen terugbetalen als België zou uiteenvallen.
 De Franstaligen vragen niets, ze nemen het gewoon. De Vlamingen wachten en zinken verder mee in het moeras.

 

Lees meer...
 
Vlaanderen feest

Het Vlaams regeerakkoord is er en “er zit veel eten en drinken in” zegt Caroline Genez.  Vlaanderen Feest!
Ik had  nooit gedacht dat Bart De Wever zo snel verzadigd kon zijn. N-VA is gelukkig volgens Jan Peumans, want het regeerakkoord bevat een heel luik mobiliteit, milieu en een  plattelandsfonds.
Hierbij zal wellicht mooi binnen de lijntjes worden gekleurd. Het communautaire gedeelte valt, zelfs volgens Carl Devos, nogal magertjes uit. De Vlaamse regering zal zich” assertief” opstellen… als het over haar bevoegdheden gaat. In tegenstelling met het vorige Vlaams regeerakkoord wordt er in dit akkoord met geen woord gerept over B-H-V. Dat moet immers federaal worden opgelost en hierbij laat men alle ruimte aan Herman Van Rompuy om het dossier (nog eens) door te schuiven naar het voorjaar van 2010 …om het in een groot communautair overleg te verdrinken.
Vlaanderen feest. Nog geen stap vooruit, maar ook nog niet achteruit. Laten we rustig afwachten.
Van een fatsoenlijk federaal klimaatplan is volgens het Rekenhof inmiddels nog helemaal geen sprake, van een plan om de nadelige gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan evenmin. Dit zijn immers allemaal federale bevoegdheden en op federaal niveau beweegt er, buiten enkele ministers die van stoel veranderen, helemaal niets.  Terwijl Vlaanderen feest gaat  eerste minister Van Rompuy  nu eindelijk werk maken van het asiel- en migratiebeleid, want momenteel betaalt men aan  ieder asielzoeker die geen opvang vindt 500 Euro per dag,  15 000 Euro per maand.
Vlaanderen feest omdat we ons dat allemaal kunnen veroorloven.
Vlaanderen feest omdat, ondanks dat de teller van het aantal nieuwe Belgen  sinds de invoer van de snel-Belgwet  al op 445 143 staat, we nog altijd  in Vlaanderen zijn.
Vlaanderen feest omdat  ondanks de economische crisis en een jaarlijkse  transfer van meer dan 12 miljard Euro naar Wallonië we tegen 2011 nog altijd een begroting in evenwicht willen realiseren.
Vlaanderen feest omdat ondanks de opwarming van de aarde zij die al hun hoop hadden gesteld op een dringende staats(her)vorming  nog altijd in de kou blijven staan. 
“ There is nothing that can’t  be done if we raise our voice as one” zei men op de uitvaart van Michaël Jackson, maar “ to raise their voice as one” , eensgezindheid ,  is niet de sterkste kant van de Vlamingen.
Laten we misschien bij al het eten en drinken even hier aan denken als we op 11 juli samen Het Gebed voor het Vaderland zingen. 
 
Ik wens jullie al vast een prettige feestdag.
Rita De Bont
 
Noch Volks, noch UNIE
Zondag hoorde men Bart De Wever in de vrij objectieve documentaire van Panorama, Rechts marcheert, zeggen dat hij nooit gedacht had dat de aanvallen op het Vlaams Belang hem zoveel stemmen zouden opleveren.

In ieder geval, nu ze dit bij  N-VA weten, gaat Geert Bourgeois met heel veel plezier in De Zevende Dag  op de zelfde toon door. Hij claimt dat N-VA de enige echte erfgenaam van het gedachtegoed van de Volksunie is. Nochtans is de UNIE, waar zoveel Vlaamse bewegers van dromen,  juist als gevolg van deze doelgerichte aanvallen op het Vlaams Belang, om deze partij zeker en vast in het cordon te houden, ver te zoeken. “Eigen partij eerst” denkt men wellicht.

Maar ook VOLKS wil N-VA niet zijn. Zij beweren de Vlaams-Nationale kiezer herwonnen te hebben en de rest aan het Vlaams Belang, de “anti- vreemdelingenpartij”, gelaten te hebben. De rest is het volk, dat in zijn woon- en werksituatie nu eenmaal meer te lijden heeft onder de ongebreidelde migratie. En ik die dacht dat de Vlaamse strijd een sociale strijd was, dat een echte Vlaams Nationalist zijn rug niet naar dat “griezelige” volk keert.

Vlaamse onafhankelijkheid, door het Vlaams Belang op de politieke agenda gezet,  is geen doel op zich, maar een noodzaak, de enige mogelijkheid om aan de Vlaming welvaart, welzijn en een thuis te kunnen garanderen. Vlaamse kinderbijslag en een Vlaamse ziekteverzekering zijn slechts een druppel op een hete plaat en zelfs hiervoor is er in Vlaanderen binnen een Belgische context “de eerste jaren” geen geld, want de Belgische federale begroting moet door Vlaanderen in evenwicht gehouden worden.

Bart De Wever heeft heel veel zin om mee te regeren en om zoals de Maddensdoctrine het voorschrijft, niets te vragen. Als men na een paar jaar nog niets van zijn verkiezingsbeloftes heeft kunnen realiseren kan men zich, naar aloude gewoonte, als stoere Vlaming, nog altijd terugtrekken uit de regering. Ondertussen tikt de klok en wordt de dringend noodzakelijke staatshervorming onverwijld op de lange baan geschoven en dit onder het goedkeurend oog van de Vlaamse Volksbeweging.

Bestaat het nalatenschap van de Volksunie dan werkelijk alleen uit participatie, uit de drang om er bij te zijn?

Dan blijft het Vlaams Belang liever aan de kant … van het volk en niet van het establishment om als grootste oppositiepartij van Vlaanderen de daden van de meerderheid voortdurend te toetsen aan hun beloftes, maar ook aan de echte concrete noden en problemen van de bevolking.
Dan blijft ik als Vlaams Nationalist  liever aan de kant van het Vlaams Belang, al ben ik ook humanist .

Rita De Bont

15 juni 2009
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 43 - 48 van 69